Kardiyoloji

Kardiyoloji

Bölüm Hakkında

Grandmedical Kalp Sağlığı Merkezi, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Manisa Özel Grandmedical Hastanesi’nde yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkanı sağlanmış bulunmaktadır. Merkez, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir.

Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavi sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

Hipertansiyon
Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
Doğuştan kalp hastalıkları
Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

  1. Ekokardiyografi
  2. Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:
    1. Kalp stres testi ("efor testi" ya da "eforlu EKG" olarak da bilinir)
    2. Taşınabilir EKG aygıtı ("Holter monitörü" olarak da bilinir)
  3. Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri
  4. Koroner anjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedavi  verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoşun Bakım ünitelerinde(KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız say?ları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler tespit edilen değerlerde bir anormallik olduşunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir.