Hasta İletişim Birimi

Hasta İletişim Birimi

Hasta olarak haklarınız var!

1) Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde ırk, dil , din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı: Her türl sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak alma hakkı vardır.

3) Sağlık Kuruluşunu , Personelini Tanıma , Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu seçme , değiştirme, sağlık hizmeti verecek hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme , seçme ve değiştirme hakkı vardır.

4) Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma hakkına sahiptir.

5) Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.

6) Saygınlık Görme ve Rahatlık: Saygı ve ihtimam görme , güler yüzlü bir sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

7) Bilgilendirmiş Rıza: Kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler, önerilen tıbbi girişimler, her bir girişimin olası risk ve yararları, önerilen girişimlerin farklı seçenekleri, tedavisiz kalmanın etkisi, tanı, sonuç ve tedavinin gidişatını öğrenme hakkı vardır.

8) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık kuruluşunu imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.

9) Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: sağlık kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme , sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkına sahiptir.

10) Başvuru ve Dava: Mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru , şikayet ve dava hakkına sahiptir.

11) Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı: Tüm hastalar ; tedavisi ile ilgili bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkı vardır.

12) Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı: Herkes istediği zaman tedaviyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.


MUAYENE OLMADAN SADECE REÇETE YAZILMASINI İSTEMEK VE YA SADECE SEVK EDİLMEYİ İSTEMEK HASTA HAKKI DEĞİLDİR. 

HASTANIZ ACİL OLABİLİR, AMA SİZDEN ÖNCE GELMİŞ, DAHA ACİL BİR HASTA OLABİLECEĞİNİ UNUTMAYALIM. 

DAHA İYİ VE DAHA KALİTELİ BİR HİZMET SUNUMU İÇİN SİZİNDE İŞBİRLİĞİNİZ GEREKMEKTEDİR. 

KARŞINIZDAKİ KİŞİNİN YOĞUN ÇALIŞTIĞINI, ONUNDA BİR İNSAN OLARAK SIKINTILARININ OLABİLECEĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURALIM.

Hak varsa sorumluluk vardır!

1) Genel Sorumluluklar: Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden gelenİ yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

2) Sosyal Güvenlik Durumu: Hasta ; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hasta ; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4) Hastane Kurallarına Uyma: - Hasta ; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

- Hastanın ; tedavi , bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

- Hasta ; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

- Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

- Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5) Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma: - Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

- Hastanın ; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

-Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

-Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.