Hakkımızda

Hakkımızda

2011 yılında Manisa merkezde hasta kabul etmeye başlayan hastanemiz 4.500 m2 arazi üzerinde 7.500 m2’lik kapalı alana sahip tam teşekküllü bir hastanedir. Hastanemizde bulunan dahili ve cerrahi branşlarımızın yanı sıra, dahili ve cerrahi yoğun bakım, koroner ve KVC (Kardiovasküler cerrahi) yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım servisleri ile Manisa ve ilçelerine yoğun bakım hizmeti sunmaktadır. 

Hastanemiz 10 Yeni doğan yoğun bakım, 5 KVC yoğun bakım,  30 Erişkin yoğun olmak üzere toplam 45 yoğun bakım toplamda da 102 yatak kapasitelidir.

Hastanemizde detaylarını web sayfamızda görebileceğiniz birçok sağlık hizmetimizle birlikte özellikle Fizik Tedavi Merkezi, ÜYTE (Tüp Bebek) Merkezi, Dermakozmetoloji Merkezi, Diş Sağlığı merkezi, ayrıca sağlık hizmetlerini destekleyen Mikrobiyoloji, Patoloji, Biyokimya gibi laboratuvar, MR, Ultrasonografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi, Konvansiyonel Röntgen gibi ileri teknoloji ve modern cihazlarla görüntüleme hizmeti de verilmektedir.

Hastanemiz, bünyesinde bulunan beş adet ameliyathane de, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji cerrahileri, kadın hastalıkları ve doğum, KBB, göz, üroloji, kalp damar cerrahisi, girişimsel kardiyoloji gibi cerrahi branşların yanı sıra, endokrinoloji, dahiliye, göğüs, nöroloji, çocuk hastalıkları, dermotoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi dahili branşlar ile siz halkımıza hizmet vermektedir.

Uzman ve tecrübeli kadrosu, modern ve teknolojik altyapısı, otopark sorunu olmayan, toplumun tüm kesimlerine aynı anlayışla yaklaşmayı bir borç bilen idari kadrosuyla, Manisa ve çevre ilçelerine bölge hastanesi gibi hizmet veren hastanemiz, planlamış olduğu yeni yatırımlar ile sağlık hizmetlerini diğer alanlara da yaymayı ve hizmet kalitesini daha da artırmayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak;

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini ileri düzeyde, yaygın bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,

Kendilerini mesleklerine adamış, insana değer veren hekimler, sağlık uzmanları ve bütün çalışanlarımızla birlikte hareket ederek iyi, kaliteli  hizmet üretmek, 

Kendi ekibini, tıbbi hizmet çıtasını sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğitmektedir.

Vizyonumuz

Sunduğumuz sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı, ekibi ve altyapısıyla, bulunduğumuz il başta olmak üzere Ege Bölgesi ve Türkiye'de model oluşturmayı, tıbbi hizmetleri belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir. 

Kalite Politikamız

Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız.

Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.

Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını sağlarız.

Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratır; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.

Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur; alanda sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlarız.

Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.