Bebek Dostu Hastane

Bebek Dostu Hastane

'BEBEK DOSTU HASTANE' PROJESİ

Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında, doğum hizmeti veren hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı başlatıldı.

Doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanını alıyorlar.

Biz de Manisa Özel Grandmedical Hastanesi olarak BEBEK DOSTU HASTANE ünvanına sahibiz.

KURUM POLİTİKAMIZ

1. Başarılı emzirme ve anne sütünün önemi konusunda tüm personelimiz hizmet içi eğitimlerle eğitilmektedir. Verilen eğitim uygulamalı ve hizmet içi eğitim olarak yapılmakta ve denetlenmektedir.

2. Doğum öncesinde hastaneye gelen anne adaylarına anne sütünün önemi ve başarılı emzirme teknikleri anlatılmaktadır.

3. Doğum sonrası ilk yarım saatlik dönemde anneye yardımcı olarak bebeğin emzirilmesi sağlanmaktadır.
4. Özelikle çalışan anneler ve meme başı problemli annelere anne sütünün sağılması ve saklanma koşulları hakkında bilgi verilmektedir.
5. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağın emzirme yolu ile sağlanmasına yardımcı olunması ve tıbben gerekli olmadıkça bebeğe anne sütünden başka hiçbir yiyecek ve içecek verilmemesi sağlanmaktadır.
6. Annenin aldığı eğitim doğrultusunda bebeğin emzirilmesinin devamlılığı hastanede kaldıkları sürece sağlanmaktadır.
7. Anneye emzirme döneminde kendi beslenmesi ile ilgili bilgi verilmekte, bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmektedir.
8. Annelere, emzikli bebeklerde yalancı meme ve biberon verilmesinin yanlış olduğun anlatılmaktadır.
9. İlk 6 ( altı) ay mutlaka sadece anne sütü ile beslenme sonrasında ek gıdalara geçilmesi, isteği doğrultsun da olsa da emzirmenin 2 (iki) yaş ve üstüne kadar olması gerektiğine anne inandırılmaktadır.
10. Anne ve bebeklere doğumdan sonraki 10-15 gün içerisinde ev ziyaretlerinin yapılması yada telefon ile görüşülmesi, bu görüşmelerde anneye verilen eğitimin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi, bebek ve annenin sağlık sorunlarına yardımcı olmak amacı ile başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgi verilmektedir.
11. Kurumumuzun her sahasında uluslararası mama kodu benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

EMZİRME POLİTİKAMIZ

1. Hastanemizde öncelikle gebe, lohusa ve bebekle karşılaşan, çalışan bölümlerdeki tüm sağlık personeline ve tüm hastane çalışanlarına düzenli olarak iletilen bir yazılı emzirme politikası oluşturulmuştur.
2. İlgili bölümlerde çalışan sağlık personeline öncelikli olmak üzere, tüm personele yönelik olarak politika doğrultusunda gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması için eğitim programı hazırlanmıştır.  Bu program kapsamında eğitimler düzenli olarak gerçekleştirilir.
3. Hastanemizde hizmet alan tüm gebeler anne sütü, emzirmenin yararları ve emzirme uygulaması ile ilgili olarak bilgilendirilir.
4. Tıbbi zorunluluk olmadıkça hastanemize başvuran 0-6 aylık bebeklere sadece anne sütü ile beslenme önerilir.
5. 6.’ncı aydan sonra uygun ek gıdalara ilave edilerek emzirmeye 2 yaş ve üstüne kadar teşvik edilir.
6. Hastanemizde annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için sağlık personelimiz tarafından gerekli eğitim ve profesyonel yardım sağlanır.
7. Annelerin rahatça emzirebilmeleri için emzirme odası düzenlenmiştir.
8. Hastanemizde, gebe kadınlar ve emziren annelere, anne sütü muadilleri markasını taşıyan ya da anne sütü muadilleri kullanımını özendirecek poster, afiş, araç-gereç broşür ya da armağan verilmesi engellenir.
9. Hastanemizde doğum yapan annelere bebeklerini nasıl emzireceği ile ilgili bilgi verilip emzirme değerlendirmesi ve konu hakkında uygulama yapılır. Ayrıca çeşitli sebeplerle bebeklerinden ayrı kalacak annelere de uygulamalı eğitim yapılarak emzirmeyi nasıl sürdürebilecekleri hakkında bilgi verilir. Anne sütü sağma ve saklama koşulları ve bebeklerine nasıl ve ne yolla verebilecekleri ile ilgili eğitim verilir.
10. Doğumdan sonra, anne ve bebeğin görsel ve tensel teması kolaylıkla sağlayabilecekleri şekilde, 24 saat aynı odada kalmaları sağlanır. Sağlık sorunları dışında ayrı odada kalmalarına izin verilmez.
11. Annelere anne sütünün yararları anlatılarak emzirmeye özendirilmekte ve annelerin istekle emzirmeleri sağlanır.
12. Hastanemize biberon ve emzik kabul edilmez, bebeklere verilmemesi için anneler ve diğer aile fertleri eğitilir.
13. Hastanemizden taburcu olacak annelere taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam etmeleri için ayrıca emzirme ile ilgili sorunla karşılaşırlarsa bu sorunları çözebilmeleri için de eğitim yapılır.
14. Anneler bebeklerini sık sık (her istediğinde) emzirmeye teşvik edilir. Emzirme için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
15. Bu kurumda “Bebek Dostu Hastane ve Doğru Anne Sütü Uygulamaları” benimsenir ve her yenidoğan bebeğin sağlıklı olmaları hedeflenir.