Komiteler

Komiteler

EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü/Kalite Yönetim Direktörü: HEDİYE GÖRDES

KOMİTE SEKRETERİ

Kalite Sekreteri: RAZİYE GÜLMEZ

ÜYE

Dr. ALİ KOÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI/PRATİSYEN HEKİM

ÜYE

Uzm. Dr. MUSTAFA GÜLENÇ

ENFEKSİYON UZMAN DOKTORU/Mik. Lab.

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

Aylin BOZ

HEMŞİRE/ÇALIŞAN HAKLARI SORUMLUSU

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

Enfeksiyon Uzman Doktoru/Mk. Lab. Sorumlu Doktoru: UZM. DR. MUSTAFA  GÜLENÇ

KOMİTE SEKRETERİ

Hemşirelik Hizmetleri Müd. Yrd.: AYLİN BOZ

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

ÜYE

SÜLEYMAN ULUSOY

İŞ GÜVENLİK UZMANI

ÜYE

HASAN ERDİL

TEKNİK SERVİS/SİVİL SAVUNMA AMİRİ

ÜYE

AHMET ERRDOĞMUŞ GÜVENLİK PERSONEL SORUMLUSU

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

Bilgi İşlem Sorumlusu: YAKUP TAŞKENT

ÜYE

DR. ALİ KOÇ

PRATİSYEN HEKİM/BAŞHEKİM YARDIMCISI

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

SAMET DARI

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

KBB Uzman Hekim: ALPER YÜKSEL

KOMİTE SEKRETERİ

Kalite Sekreteri: RAZİYE GÜLMEZ

ÜYE 

UZM. DR. MUSTAFA GÜLENÇ

ENFEKSİYON UZMAN DOKTORU/MİK. LAB. SORUMLU DOKTORU

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEMŞİRELİK HİZ. MÜDÜRÜ

ÜYE

AYLİN BOZ

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

ÜYE

ECEM AKKILIÇ

ANESTEZİ VE REANİMASYON SORUMLU HEMŞİRESİ

ÜYE

NALAN AVCI

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

ÜYE

SÜLEYMAN ULUSOY İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU

ÜYE

HİLMİ ÇETİN ECZACI

ÜYE

HASAN ERDİL

TEKNİK SERVİS

ÜYE

SAMET DARI BİLGİ İŞLEM

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

Teknik Servis: ERCÜMENT SÖKMEN

 ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

ÜYE

HASAN ERDİL

TEKNİK SERVİS PERSONELİ
ÜYE SÜLEYMAN ULUSOY

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ÜYE 

SAMET DARI

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ

ÜYE

AHMET ERDOĞMUŞ

GÜVENLİK

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

KOMİTE  BAŞKANI

Enfeksiyon Uzman Doktoru/Mik. Lab.  Sorumlu Doktoru: Uzm. Dr. MUSTAFA GÜLENÇ

 ÜYE

DR. ALİ KOÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI/PRATİSYEN  HEKİM

ÜYE

UZM. DR. GÜLER ÖZCAN ÜLÜŞ

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

ÜYE

UZM. DR. HAMİDE AYDOĞAN

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI

ÜYE

UZM. DR. ÇİĞDEM NÜKET YÜKSEL

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

ÜYE

UZM. DR. MEHMET BAYET

ANESTESİ VE REAMİNASYON UZMANI

ÜYE

DOÇ. DR. ADEM GÜLER

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

 

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

EKİP BAŞKANI

Pratisyen Hekim/Başhekim Yardımcısı: ALİ KOÇ

 ÜYE

UZM. DR.  MUSTAFA  GÜLENÇ

ENFEKSİYON UZMAN DOKTORU/MİK. LAB. SORUMLU DOKTORU

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEM. HİZ. MÜDÜRÜ

ÜYE

HİLMİ ÇETİN

ECZACI

ÜYE

BÜŞRA ERGÜL

5. KAT SORUMLU HEMŞİRESİ

ÜYE

RAHİME TARHAN

GENEL YOĞUN BAKIM SORUMLUSU

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

Eczacı: HİLMİ ÇETİN

 ÜYE

DR. ALİ KOÇ

PRATİSYEN HEKİM/BAŞHEKİM YARDIMCISI

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

UZM. DR.  ÜMİT GÖRGÜLÜ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI

ÜYE

UZM. DR. M. EMİN KATRANCI

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEMŞİRELİK  HİZ. MÜDÜRÜ

ÜYE

NALAN AVCI

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

Pratisyen Hekim/Başhekim Yardımcısı: ALİ KOÇ

 ÜYE

OP. DR. GÜRHAN ÖNZCAN

ORTOPEDİ  VE  TRAVMATOLOJİ UZMAN HEKİMİ

ÜYE

UZM.  DR. GÜLER ÖZCAN ÜLÜŞ

İÇ  HASTALIKLARI UZMANI

ÜYE

UZM. DR. FERHAT ÖZYURTLU

KARDİYOLOJİ UZMANI

ÜYE

OP. DR. SİNAN AYDOĞAN

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEMŞİRELİK  HİZ. MÜDÜRÜ

ÜYE

YAKUP TAŞKENT

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

BİNA TURU EKİBİ

EKİP BAŞKANI

Pratisyen Hekim/Başhekim Yardımcısı: ALİ KOÇ

 ÜYE

UZM. DR.  MUSTAFA  GÜLENÇ

ENFEKSİYON UZMAN DOKTORU/MİK. LAB. SORUMLU DOKTORU

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEM. HİZ. MÜDÜRÜ

ÜYE

AYLİN BOZ

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

ÜYE

SÜLEYMAN ULUSOY

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ÜYE

HASAN ERDİL

TEKNİK SERVİS

 

NÜTRİSYONEL EKİBİ

EKİP BAŞKANI

Diyetisyen: FİGEN GÜLCAN

 ÜYE

DR. ALİ KOÇ

PRATİSYEN HEKİM/BAŞHEKİM YARDIMCISI

ÜYE

HEDİYE GÖRDES

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ/HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

ÜYE

UZM. DR. HAYATİ AYAKTA

ENDOKRİNOLOJİ UZMANI

ÜYE

HİLMİ ÇETİN

ECZACI

ÜYE

RAHİME TARHAN

GENEL YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ

 

RADYASYON  GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

EKİP BAŞKANI

Radyoloji Uzman Doktoru: EREN TURAN

 ÜYE

DR. ALİ KOÇ

PRATİSYEN HEKİM/BAŞHEKİM YARDIMCISI

ÜYE

MEHMET BAŞARAN

HASTANE MÜDÜRÜ

ÜYE

HATİCENUR BİLEK RADYOLOJİ BİRİM SORUMLUSU

ÜYE

NAZLI SAVAŞ

RADYOLOJİ  TEKNİKERİ

ÜYE

DİLVİN AKGÜN

RADYOLOJİ TEKNİKERİ

ÜYE

SÜLEYMAN ULUSOY

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

 

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

Enfeksiyon Uzmanı  Doktoru/Mik. Lab. Sorumlu Doktoru: UZM. DR. MUSTAFA GÜLENÇ

ÜYE

OP. DR. MÜMTAZ KAHYA

GENEL CERRAHİ UZMANI/BAŞHEKİM

ÜYE

UZM. DR. MURAT KARCIOĞLU

ANESTESİ VE REANİMAZYON UZMANI

ÜYE

UZM. DR. HAYATİ AYAKTA ENDOKRİNOLOJİ UZMANI

ÜYE

UZM. DR. NECDET AKALIN

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

ÜYE

UZM.DR. NAHİT ATA

KADIN DOĞUM UZMANI

ÜYE

OP. DR. GÜRHAN ÖZCAN

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

ÜYE

DOÇ. DR. ADEM GÜLER

KALP VVE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

ÜYE

DİLEK KARTAL

TRANSFÜZYON MERKEZİ LABORATUVAR SRM.(BİYOLOG)

ÜYE

NURAY BAŞARAN

HEMOVİJİLANS SORUMLUSU

ÜYE

YAKUP TAŞKENT BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU